ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กรอกอีเมล์เพื่อสมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นหาข้อมูล

dot
รหัสลับบรรลุธรรมแบบ เซน  
รหัส : NH40075
ราคาปกติ :  200.00      
ราคาพิเศษ :  160.00
รายละเอียดย่อ :
การพ้นทุกข์แบบเซน คือการก้าวข้ามให้พ้นจากภพภูมิแห่งความคิดปรุงแต่ง เมื่อใดที่เราสามารถปฏิบัติจนหยุดความคิดปรุงแต่งหรือ “วิสังขาร” ได้แล้ว เมื่อนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและปรากฏการณ์ใดๆ ก็ไม่สามารถปรุงแต่งจิตให้คิดนึกฟุ้งซ่านได้อีกต่อไป
รายละเอียดทั้งหมด :

Double Click on image to Enlarge.

ชื่อหนังสือ : รหัสลับบรรลุธรรมแบบ เซน
ผู้เขียน : อ.นิโรธ จิตวิสุทธิ์
จำนวนหน้า : 376 หน้า
ราคาเต็ม : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 160 บาท
 

รายละเอียดหนังสือ
 
การพ้นทุกข์แบบเซน คือการก้าวข้ามให้พ้นจากภพภูมิแห่งความคิดปรุงแต่ง
เมื่อใดที่เราสามารถปฏิบัติจนหยุดความคิดปรุงแต่งหรือ “วิสังขาร” ได้แล้ว
เมื่อนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและปรากฏการณ์ใดๆ
ก็ไม่สามารถปรุงแต่งจิตให้คิดนึกฟุ้งซ่านได้อีกต่อไป
เปรียบประดุจดั่ง “ความว่าง” หรือ “สุญญตา” มันเป็นสิ่งที่มิใช่ทั้งสิ่งที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่
ตลอดถึงประจักษ์แจ้งว่าสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลาย
เป็นเพียงมายาภาพ ประดุจดั่งความฝัน เสมือนฟองน้ำ
เสมือนเงาของรูป และเสมือนสายฟ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้
เป็นสิ่งกลับกลอกหลอกลวง เป็นสิ่งที่มนุษย์สมมติบัญญัติ มิใช่สิ่งจริงแท้แต่ประการใด
เหนืออื่นใดพึงประจักษ์แจ้งว่า “จิตเดิมแท้” หรือ “จิตพุทธะ” นั้น
เสมือนความว่าง คือว่างจากสิ่งปรุงแต่งและความคิดทั้งปวง
ซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย
เฉพาะอย่างยิ่งต้องประจักษ์แจ้งว่า ธรรมชาติแห่งกายและจิตนั้น
เป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนแม้แต่สักปรมาณูเดียว

จำนวน      เล่ม


Copyright © 2010 All Rights Reserved.