ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กรอกอีเมล์เพื่อสมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นหาข้อมูล

dot
คิดบวก  
รหัส : NH10167
ราคาปกติ :  295.00      
ราคาพิเศษ :  236.00
รายละเอียดย่อ :
คิดบวก
รายละเอียดทั้งหมด :

 

ชื่อหนังสือ :  คิดบวก
ผู้เขียน :  นอร์แมน วินเซนต์ พีล
ผู้แปล : ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา 
จำนวนหน้า : 304 หน้า
ราคาเต็ม : 295 บาท 
ราคาพิเศษ : 236 บาท
 
 
รายละเอียดหนังสือ
 
หนังสือ The  Power of Positive Thinking หรือ คิดบวก ของ 
นอร์แมน วินเซนต์ พีล จะชี้ถึงพละกำลังที่ยิ่งใหญ่ ให้แรงบันดาลใจอย่าง
ไม่มีวันหมดสิ้น ขจัดความกลัวที่จะล้มเหลว ละทิ้งความพ่ายแพ้ของชีวิต 
พลิกสู่ชัยชนะอย่างน่าทึ่ง 
นี่คือการแบ่งปันปรัชญาของการใช้ชีวิตอันเรียบง่ายและนำมาซึ่งความ
สงบสุขในจิตใจ  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องพบเจอกับความยากลำบาก 
ให้มีแรงกำลังขับเคลื่อนชีวิตจนบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาต่อไป 
หนังสือที่ผู้คนทั่วโลกยกย่องและขายดีตลอดกาล ซึ่งมียอดขายมากกว่า 
5 ล้านเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านพานพบชีวิตที่เป็นสุขและเปลี่ยนชีวิตไปในทาง
ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน 
สำนักพิมพ์จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเคล็ดลับดีๆ จาก “พลังของการคิดบวก” 
ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติ ซึ่งว่าด้วยความ
ศรัทธาและการมองโลกในแง่ดี จะเป็นอีกหนึ่งพลังความคิดที่จะช่วยให้ท่าน
ผู้อ่านประสบความสำเร็จดังที่คนนับล้านทำตามและเห็นผลมาแล้ว
 

จำนวน      เล่ม


Copyright © 2010 All Rights Reserved.