ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กรอกอีเมล์เพื่อสมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นหาข้อมูล

dot
จิตวิทยาความฝัน พิมพ์ครั้งที่ 2 ( ปกใหม่ )  
รหัส : NH1017
ราคาปกติ :  220.00      
ราคาพิเศษ :  176.00
รายละเอียดย่อ :
จิตวิทยาความฝัน พิมพ์ครั้งที่ 2 ( ปกใหม่ )
รายละเอียดทั้งหมด :

  

ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาความฝัน  พิมพ์ครั้งที่ 2 ( ปกใหม่ )
ผู้เขียน : 
ซิกมุนด์ ฟรอยด์
ผู้แปล : เมธินี ไชยคุณา
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคาเต็ม : 220 บาท 
ราคาพิเศษ : 176 บาท
 
รายละเอียดหนังสือ
 
หนังสือ จิตวิทยาความฝัน หรือ Dream Psychology เล่มนี้ เขียนขึ้น
ในปี ค.ศ. 1920 โดย ซิกมุนด์ ฟรอยด์ นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย โดยเนื้อหา
เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ความฝัน อธิบายถึงกลไกการทำงาน และสาเหตุที่ทำ
ให้เกิดฝัน 
ในยุคที่ผู้คนได้เริ่มรู้จักกับคำว่า “จิตใต้สำนึก” ยุคที่ยังไม่มีการรับรองว่า
จิตใต้สำนึกนั้นมีจริงหรือไม่ เป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ ดังเช่นในยุคปัจจุบันนี้ 
Dream Psychology จึงถือได้ว่าเป็นตำราขั้นพื้นฐานของทฤษฎีจิตวิเคราะห์
เล่มแรกๆ 
ฟรอยด์ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psycho-analysis) 
และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลกจากการคิดค้นเรื่องจิตใต้
สำนึก ซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกวิชาการแขนงใหม่ให้กับมนุษยชาติ และยังเป็นผู้
ริเริ่มและจุดประกายให้ผู้คนสนใจเรื่องของจิตใต้สำนึกอย่างแพร่หลายอีกด้วย 
นอกจากนี้คำศัพท์ต่างๆ ที่เราใช้เกี่ยวกับจิตวิทยาในปัจจุบันนี้ เช่นคำว่า 
การเก็บกด จิตไร้สำนึก จิตสำนึก อีโก้ ซุปเปอร์อีโก้ แม้แต่ ลิบิโด ซึ่งใช้แทน
คำว่า แรงขับทางเพศ ในภาษาอังกฤษที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ 
ล้วนแต่เป็นคำศัพท์ที่ซิกมุนด์ ฟรอยด์เป็นผู้บัญญัติขึ้นเป็นคนแรกทั้งสิ้น อีกทั้ง
ชื่อของเขาเองยังถูกนำมาบัญญัติขึ้นเป็นศัพท์ใหม่อีกหลายคำ เช่น Freudian slip 
หรือการพลั้งปากพูด เป็นต้น

จำนวน      เล่ม


Copyright © 2010 All Rights Reserved.