ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กรอกอีเมล์เพื่อสมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นหาข้อมูล

dot
เต้าเต๋อจิง : คัมภีร์เต๋า (ปกแข็ง)  
รหัส : NH10116
ราคาปกติ :  280.00      
ราคาพิเศษ :  224.00
รายละเอียดย่อ :
ทุกครั้งที่แต่ละบทของเต้าเต๋อจิงปรากฏแก่สายตาผู้ใด จึงเสมือนเป็นการดึงสติของผู้นั้นให้หันกลับคืนสู่สัจธรรม ด้วยวิถีอันก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติหรือเอกภพโดยแท้
รายละเอียดทั้งหมด :

 Double Click on image to Enlarge.

ชื่อหนังสือ : เต้าเต๋อจิง  :  คัมภีร์เต๋า  (ปกแข็ง)
ชื่อผู้เขียน : เหลาจื่อ
ชื่อผู้แปล : สรวงอัปสร กสิกรานันท์
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคาเต็ม : 280 บาท 
ราคาพิเศษ : 224 บาท
 
รายละเอียดหนังสือ
เต้าเต๋อจิง   คัมภีร์เต๋า  
วิถีที่เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิต และศิลปะการปกครองของผู้นำ
 
เต้าเต๋อจิง หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ ‘คัมภีร์เต๋า’ เป็นคัมภีร์ซึ่งก่อกำเนิดจากแนวคิด
ของ เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) ซึ่งเป็นปราชญ์โบราณชาวจีน 
คัมภีร์นี้จึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักปราชญ์ชาวจีน และแพร่หลายในแถบประเทศตะวันออก
ต่อมาจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศตะวันตกในฐานะ ‘คัมภีร์แห่งลัทธิเต๋า’ 

สิ่งที่น่าทึ่งสำหรับ ‘เต้าเต๋อจิง’ คือคัมภีร์นี้มีมานานมากกว่า 2,500 ปีมาแล้ว 
และไม่อาจสืบค้นได้อย่างแท้จริงว่าประพันธ์ขึ้นในปีใด 
ทว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ได้ตลอดกาล 
อาจเป็นเพราะหลักสำคัญอันเป็นแก่นแท้ของแนวคิดคือ
การยึดมั่นในคุณธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมชาติ 
มิใช่การปรุงแต่งตามตัณหา หรือความปรารถนาของมนุษย์ 
คัมภีร์เล่มนี้จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก

ทุกครั้งที่แต่ละบทของเต้าเต๋อจิงปรากฏแก่สายตาผู้ใด 
จึงเสมือนเป็นการดึงสติของผู้นั้นให้หันกลับคืนสู่สัจธรรม 
ด้วยวิถีอันก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติหรือเอกภพโดยแท้ 
 

จำนวน      เล่ม


Copyright © 2010 All Rights Reserved.