ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กรอกอีเมล์เพื่อสมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นหาข้อมูล

dot
เต้าเต๋อจิง : คัมภีร์เต๋า (ปกอ่อน)  
รหัส : NH10124
ราคาปกติ :  185.00      
ราคาพิเศษ :  148.00
รายละเอียดย่อ :
ทุกครั้งที่แต่ละบทของเต้าเต๋อจิงปรากฏแก่สายตาผู้ใด จึงเสมือนเป็นการดึงสติของผู้นั้นให้หันกลับคืนสู่สัจธรรม ด้วยวิถีอันก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติหรือเอกภพโดยแท้
รายละเอียดทั้งหมด :
      Double Click on image to Enlarge.        
 

ชื่อหนังสือ : เต้าเต๋อจิง : คัมภีร์เต๋า (ปกอ่อน)
ชื่อผู้เขียน : เหลาจื่อ
ชื่อผู้แปล : สรวงอัปสร กสิกรานันท์
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคาเต็ม : 185 บาท
ราคาพิเศษ : 148 บาท
 
 
รายละเอียดหนังสือ

เต้าเต๋อจิง : คัมภีร์เต๋า
วิถีที่เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิต และศิลปะการปกครองของผู้นำ
 
เต้าเต๋อจิง หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ ‘คัมภีร์เต๋า’ เป็นคัมภีร์ซึ่งก่อกำเนิดจากแนวคิด
ของ เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) ซึ่งเป็นปราชญ์โบราณชาวจีน
คัมภีร์นี้จึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักปราชญ์ชาวจีน และแพร่หลายในแถบประเทศตะวันออก
ต่อมาจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศตะวันตกในฐานะ ‘คัมภีร์แห่งลัทธิเต๋า’

สิ่งที่น่าทึ่งสำหรับ ‘เต้าเต๋อจิง’ คือคัมภีร์นี้มีมานานมากกว่า 2,500 ปีมาแล้ว
และไม่อาจสืบค้นได้อย่างแท้จริงว่าประพันธ์ขึ้นในปีใด
ทว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ได้ตลอดกาล
อาจเป็นเพราะหลักสำคัญอันเป็นแก่นแท้ของแนวคิดคือ
การยึดมั่นในคุณธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมชาติ
มิใช่การปรุงแต่งตามตัณหา หรือความปรารถนาของมนุษย์
คัมภีร์เล่มนี้จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก

ทุกครั้งที่แต่ละบทของเต้าเต๋อจิงปรากฏแก่สายตาผู้ใด
จึงเสมือนเป็นการดึงสติของผู้นั้นให้หันกลับคืนสู่สัจธรรม
ด้วยวิถีอันก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติหรือเอกภพโดยแท้
 

 

 
 

จำนวน      เล่ม


Copyright © 2010 All Rights Reserved.