ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กรอกอีเมล์เพื่อสมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นหาข้อมูล

dot
ขอมโบราณ  
รหัส : NH40007
ราคาปกติ :  195.00      
ราคาพิเศษ :  156.00
รายละเอียดย่อ :
ขอมเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มรดกที่สำคัญสุดของอาณาจักรขอมคือ นครวัด และนครธม ซึ่งเคยเป็นนครหลวงเมื่อครั้งอาณาจักรแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด
รายละเอียดทั้งหมด :
 
ชื่อหนังสือ : ขอมโบราณ
ชื่อผู้เรียบเรียง :  กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
จำนวนหน้า : 320 หน้า
ราคาเต็ม : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 156 บาท
 
รายละเอียดหนังสือ
ขอมเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มรดกที่สำคัญสุดของอาณาจักรขอมคือ นครวัด และนครธม ซึ่งเคยเป็นนครหลวงเมื่อครั้งอาณาจักรแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด และยังมีลัทธิความเชื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยศาสนาหลักของอาณาจักรนี้ได้แก่ ศาสนาฮินดู พุทธศาสนามหายาน และพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับมาจากศรีลังกา 
 
เนื้อหาที่นำมาเรียบเรียงนี้ี้ เป็นเหตุการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ขอม ซึ่งสามารถทำให้เห็นภาพรวมตามลำดับเวลา เมื่อครั้งอาณาจักรแห่งนี้ที่เคยยิ่งใหญ่ ทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมา ในช่วงสมัยต่างๆ รวมถึงอารยธรรม และอิทธิพลขอมที่มีต่อไทย

จำนวน      เล่ม


Copyright © 2010 All Rights Reserved.